Crochet Along 2015

vrijdag 31 december 2021

Dag 2021, hallo 2022

 De laatste dag van 2021!
Ondanks het hele corona-gebeuren was het toch een mooi jaar waarin weer van alles gebeurde.
Tussen de lockdowns in waren er leuke ontmoetingen/etentjes met familie, vrienden/vriendinnen, 
wandelingen met mijn "wandeldames", 
haakavonden met de dames in Sluiskil, 
begonnen we met "haken voor ziekenhuis zorgsaam" (wat een groot succes is met veel meehaaksters),
 haakten we met veel mensen de Ups n Downs Cal, 
mochten we voor Durable een mooie sprei maken 
en troffen we voorbereidingen voor 2022.

Daarop inhakend: deze foto toont de labels die ik overhield van opgehaakte bollen.


Ik heb wel eens meer gehaakt, maar deze labels vertegenwoordigen een lengte van 59 km garen. 
Er liggen nog een heleboel aangebroken bollen met de labels er nog aan. 
Er is dus wel meer dan 59 km opgehaakt, maar ik deed alleen de wikkels
 van totaal opgehaakte bollen in een pot.
Overigens zijn er maar 5 verschillende wikkels, dat verbaasde me eigenlijk wel.

Je kunt er van vinden wat je wil maar ik vind het leuk om te weten hoeveel ik heb weggehaakt ;) 

Ik wens jullie allemaal een goed uiteinde en een fantastisch 2022!!

vrijdag 3 december 2021

Haken voor ZorgSaam Ziekenhuis

Wat lang geleden sinds de laatste post *schaam*

Maar dat betekent niet dat ik/we stilzitten natuurlijk.

Helaas kan ik niet altijd delen waar we mee bezig zijn, zeker niet als het een nieuwe cal of patroon betreft. Maar dat zit allemaal in de planning en loopt al.

Sinds september zijn Naomi en ik bezig met een nieuw project wat we hebben opgezet. We haken en zamelen granny's en dekens in voor de palliatieve patienten van ziekenhuis ZorgSaam hier in Terneuzen.

We zijn daarvoor op radio en tv geweest en zijn op diverse social media verschenen. Het is een groot succes. We lezen vaak dat mensen graag meehaken aan ons project omdat het (eindelijk) eens iets is voor onze regio.

De granny's en vooral kant-en-klare dekens stromen binnen, zoveel zelfs dat we inmiddels niet alleen de  palliatieve patiënten van het ziekenhuis troost kunnen bieden met een deken, maar ook het hospice in Terneuzen en de palliatieve patienten van De Anemoon in Oostburg.


Inmiddels hebben we zo'n 70 dekens uitgedeeld en 40 omslagdoeken. Deze zijn door de diverse instellingen erg blij ontvangen.

Zelf haken wij granny's aan elkaar tot dekens en zijn we ieder ook wel bezig met het haken van complete dekens. 

De dochter van Naomi heeft een crowdfunding aangemaakt. De garens waarmee wij de dekens aan elkaar haken en er een rand rondhaken worden daarvan bekostigd als ook folie waarmee we de dekens per stuk inpakken. Bij de dekens gaat ook een papier met een mooie troostgevende tekst.
De tijd die we er in stoppen is een tijd die graag besteed is aan die doel maar inmiddels gaat het wel in de papieren lopen. Daarom vragen we hulp. Mensen die niet kunnen haken maar toch een steentje willen bijdragen kunnen dat op deze manier doen.


Crowdfundingpagina

Er is inmiddels een website gemaakt: Haken voor Zorgsaam Ziekenhuis

en een Facebookpagina Haken voor Zorgsaam Ziekenhuis

waarop de "regels" staan vermeldt waaraan de granny's moeten voldoen. Deze regels vergemakkelijken het aan elkaar haken.

Wil je helpen? Graag!

vrijdag 2 juli 2021

Ups 'n Downs deel 13/ part 13Ups ‘n Downs Crochet Along 2021……the end (English below)
Wat een avontuur was het weer.
Net al vorig jaar konden we ook dit jaar pas in april beginnen.
Net als in de rest van de wereld was Corona de boosdoener.
Geen grondstoffen en geen mankracht op de werkvloer betekende geen garen.
Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen en nu begint de wereld
gelukkig weer een beetje terug naar het “normale”’ te gaan.
Elke week, en 1x een extra week ertussen, was deze keer het recept om deze Cal mee te haken. Ook gaandeweg de Cal, en nog steeds, haakten er mensen aan.
Met patroon 1 als beginpatroon schoot bij nogal wat mensen de schrik er toch wel in
en de vragen in het vragenbericht liep al snel vol.
Het haakwerk liep niet netjes up en down, de zijkanten liepen uit.
Voor velen was een zigzagpatroon haken iets nieuws.
Gelukkig hielpen de leden elkaar en was het voor velen even wennen aan het patroon
en de manier waarop het beschreven is. (Leuker konden we het niet maken, wel moeilijker).
Na deze eerste week besloten we toch maar filmpjes te gaan maken van de moeilijkere delen,
hoewel dat eerst niet de bedoeling was.
Gaandeweg de delen werd het al wel wat beter te behappen, voor velen.
De ups en downs werden beter zichtbaar en omdat de tussenstukjes (3 toeren in de achtergrondkleur)
 altijd hetzelfde zijn, kwam er regelmaat in het patroon.
Sommige patronen waren moeilijker dan andere,
vooral de patronen met de bobbelsteken erin waren voor veel mensen niet fijn om te haken.
Gelukkig was deel 3 daarin het moeilijkst en het meeste werk.
De delen 7 en 11 gingen daardoor makkelijker.
Wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken.
En wat waren de haaksters enthousiast! Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en
kun je hier het laatste deel, inclusief de rand, downloaden. 
Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken.

Deze keer hebben we, in samenwerking met Durable,
ervoor gekozen een deel van de verkoop van de pakketten te doneren aan Stichting Ambulance Wens.
Binnenkort gaan we de cheque uitreiken, hierover later meer.
We willen de leverancier bedanken voor hun vertrouwen in ons.
Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn,
die al die pakketten hebben gevuld met bollen, steekmarkeerders en labeltje,
zelfs in de avonduren en weekenden werd doorgewerkt,
op gepaste afstand en met minder mensen tegelijk.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Ilona, Annemieke en Marjolein, jullie waren geweldig. Zonder filmpjes en met soms een wat gebrekkige beschrijving (met fouten)
kwamen jullie uit de tekst/tekening. Met jullie hulp werd het een duidelijk patroon.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen.
Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life.
Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een volgend project.
-----------------------------------------------------------------
Ups 'n Downs Crochet Along 2021......the end
What an adventure it was again.
Just like last year, we couldn't start until April.
As in the rest of the world, Corona was the reason.
No raw materials and no manpower on the work floor meant no yarn.
In the end, of course, it all worked out fine and now,
thankfully, the world is starting to go back to "normal" a bit.
Every week, and 1x extra week in between, was the recipe for crocheting this Cal this time.
Also, along the way of the Cal, and right now, people are starting.
With pattern 1 as a starting pattern, quite a few people got scared and the questions
 in the question post filled up quickly.
Their work did not run neatly up and down, the sides ran out.
For many, crocheting a ripple pattern was something new.
Fortunately, members helped each other and for many it took some getting
 used to the pattern and the way it was described.
After this first week we decided to make videos of the more difficult parts,
although that was not the intention at first.
Gradually the parts became more manageable for many.
The ups and downs became more visible and
because the in-between parts (3 rows in the background color) are always the same,
the pattern became more regular.
Some patterns were more difficult than others,
especially the patterns with the bobble stitches in them were not fun for many people to crochet.
 Fortunately, part 3 was the most difficult and the most work in that.
Parts 7 and 11 went easier as a result.
What fun it was to see the blanket grow, during the weeks.
And how enthusiastic the crocheters were! Really nice to follow all of them.
Finally, we have come to the end of the crochet journey,
and you can now download the last part, including the border.
Everyone can now crochet her/his bedspread in peace.
This time, in collaboration with Durable,
we have chosen to donate part of the sales of the kits to the Ambulance Wens Foundation.
Soon we will hand out the check, more on this later.
We would like to thank the supplier for their trust in us.
Certainly, also thanks to the employees in the warehouse,
who filled all those packages with yarn, stitch markers and labels,
even in the evenings and weekends they worked on,
at a suitable distance and with fewer people at the same time.
A big thank you to the test crocheters: Ilona, Annemieke and Marjolein, you were great.
Without videos and with sometimes a somewhat flawed description (with errors)
you came out of the text/charts.
With your help it became a clear pattern.
Thank you to all participants, for your enthusiasm and sometimes critical comments.
Thank you also for helping each other, both online and in real-life.
That is the power of a Cal group!
We hope you enjoyed crocheting with us and we hope to see you again on the next project.

HERE you can download part 13
vrijdag 25 juni 2021

Ups 'n Downs deel 12 / Part 12


Het één-na-laatste deel alweer.
Deze week is een lastige, vond ik zelf.
Keren en draaien, keren en draaien.
Maar het resultaat mag er zijn.


Veel plezier

Almost the last part, just one to go, after this one.
This week is a difficult one.
Turn and turn, turn and turn.
But the result is great. 

HERE you can download part 12

Enjoy!

vrijdag 18 juni 2021

Ups 'n Downs deel 11 / Part 11


Na een ongemakkelijk deel 10, voor ons dan, met nog wat fouten in het patroon,
gaan we nu door met deel 11.

Deze week weer een bobbelpatroon. 
Gelukkig (voor velen) maar 2 toeren bobbelsteken,
maar de reliëfsteken zijn ook niet altijd makkelijk.
Bij dit deel is de eerste toer het moeilijkst (en de 1e toer van het 2e deel).
Als die goed is kun je de rest makkelijker haken.
De bobbelsteken vallen precies in het midden van de
door reliëfsteken gemaakte V.
Daar kun je dus op letten.


Veel plezier! 


After an awkward part 10, for us , with some mistakes in the pattern,
let's move on to part 11. 

Another bobble pattern this week.
Fortunately (for many) only 2 rounds bobble stitches ,
but the front post stitches aren't always easy either.

In this part, the first row is the hardest (and the 1st row of the 2nd part).
If this row is good, you can crochet the rest more easily.
The bobble stitches fall exactly in the middle of the front post V.

So you can pay attention to that.

HERE you can download part 11

Lots of fun!

vrijdag 11 juni 2021

Ups 'n Downs deel 10 V4 / Part 10 V4Deel 10 alweer, we naderen het einde.
Deze week weer waaiers haken.


Veel plezier!

Note: Er stonden enkele fouten in de tekst van diverse toeren. Excuses voor enig ongemak. 
Part 10, we're going towards the end.
This week we're going to crochet shells.


Enjoy! 

Note: There were errors in some rows. Sorry for any inconvenience.vrijdag 4 juni 2021

Ups 'n Downs deel 9 / part 9

 
Deel 9 alweer.
Het middeldeel zit erop en we gaan aan de terugweg beginnen.
Niet hetzelfde terug natuurlijk, elke deel is weer anders.
We beginnen met de Jacobs Ladder.
Wie de Mix n Match ook heeft gemaakt, zal het bekend voorkomen.
Wij vinden het zo'n leuk patroon, dat we het hebben verschreven naar de Ups n Downs.
Hopelijk vinden jullie het ook leuk om te maken.


Veel plezier!

  Part 9.
The middle part is done and we are going to start the way back.
Not the same in reverse of course, every part is different.
We start with the Jacobs Ladder.

Whoever made the Mix n Match will be familiar with it.

We think it's such a fun pattern that we've changed it for the Ups n Downs Cal.

Hope you enjoy making it too.


HERE you can download part 9

 

Lots of fun!

vrijdag 28 mei 2021

Ups 'n Downs deel 8 / part 8

 Helaas werkt blogger niet mee en kan ik geen fotos plaatsen.Wellicht lukt dit op een later tijdstip alsnog.


Deel 8 sluit het middenstuk af. We zijn dan van up naar down gewisseld en weer terug.

Dit deel is makkelijk, jullie hebben het al eens gehaakt bij deel 6.

Denk nu niet dat we straks weer in omgekeerde volgorde de delen gaan herhalen want dat is niet zo.

We krijgen straks gewoon weer nieuwe delen.

Alleen deel 8 is dus hetzelfde als een eerder deel.


HIER kun je deel 8 downloaden


Veel plezier!


Part 8 closes the middle piece. We switched from up to down and back again.

This part is easy, you already did it in part 6.

Do not think that we will soon repeat the parts in reverse order because that is not the case.

We will just get new parts later.

Only part 8 is the same as an earlier part.

 

You can download part 8 HERE


vrijdag 14 mei 2021

Ups 'n Downs deel 7 / part 7


Deel 6 was leuk hè! Zoveel leuke reacties gezien op Facebook en Instagram!

Met deel 7 zijn we aangekomen aan het middenstuk van de deken.
Eigenlijk hoort deel 6 daar ook al bij.
Deel 7 is best wel een groot stuk, daarom hebben we besloten dat we volgende week geen nieuw patroon geven. Je hebt nu dus 14 dagen voor deel 7.

Heerlijk op het gemakje haken dus.
Mensen die een beetje achterliepen, of mensen die later zijn aangehaakt,
kunnen deze tijd benutten om bij te haken.

Weer wat bobbelsteken in dit deel, filethokjes ook. Van alles wat.

HIER kun je deel 7 downloaden.
Let op: Deel 7 begint met kleur C!

Tip: als je strak haakt is het misschien nodig om de "middenruiten" met een grotere haaknaald te haken.

Veel plezier!
Part 6 was fun! We've read so many nice comments on Facebook and Instagram!

With part 7 we have arrived at the center of the blanket.
Actually, part 6 is already part of that.

Part 7 is quite a big piece, so we decided not to give a new pattern next week.
So you now have 14 days for part 7.

So take your time for crochet.
People who were a little behind, or people who joined later,
can use this time to catch up.

 Some bobble stitches in this part, filet crochet as well. A bit of everything.

 You can download part 7 HERE.

 Note: Part 7 starts with color C.

Have fun!vrijdag 7 mei 2021

Ups 'n Downs deel 6 / part 6


Week 5 zit er op!

We gaan aan het middenstuk beginnen!

Deze week haken we ruiten die we as-we-go aan elkaar gaan haken
en daarna aan het deel wat we al hebben vasthaken.

Als versiering haken we nog een randje vasten in de voorste lussen.

Geen paniek, het wijst zich vanzelf.

Erg leuk om te doen, dit deel, en niet echt veel werk.

HIER kun je deel 6 downloaden

Veel plezier!


Klein foutje in toer 64: je moet daar natuurlijk toer 63 herhalen.Part 5 is done!

We're going to start with the middle part.

This week we will be making diamond, whch we attach as we go
and attach it to the part we've already have made.

Also, we're making a row of single crochet in front loops.

We think it is very nice to crochet this part, and not that much work.

HERE you can download part 6

Small error in row 64: it should read: Repeat row 63.

Enjoy!


vrijdag 30 april 2021

Ups 'n Downs deel 5 / part 5

 


Dat was een makkelijk(er) deel nietwaar?

Deze week is het weer wat ingewikkelder; niet zo moeilijk als deel 3, maar toch.
Goed lezen en evt in de tekening kijken waar de steken moeten komen.
Part 4 was an easy part, wasn't it?

This weeks part is a bit more difficult; not as difficult as part 4, but not as easy as part 4.

Read well and check the chart to see where the stitches have to be.

HERE you can download part 5

vrijdag 23 april 2021

Ups 'n Downs deel 4 / part 4


Oh my, deel 3 viel niet mee.
Zelf ben ik de deken ook nog een keer aan het haken en ook bij mij viel het niet mee. 
Het gaat niet zo snel, en dat was wat ik veel las.
Ikzelf heb maar 6 toeren gehaakt want mijn deken hoeft niet zo lang te worden.

En heb je deel 3 nog niet af? Geen nood, deel 4 is een makkie dus die haakt lekker snel door.
Dan kun je deel 3 op  t gemakkje afmaken en dan deel 4 er meteen achteraan.


Veel plezier!Oh my, part 3 was not easy, wasn't it?

I am also crocheting the blanket again and it was not easy for me either.
It's not that fast, and that's what I read a lot.
I only crocheted 6 rows because my blanket doesn't have to be that long.

 And haven't you finished part 3 yet? Not a problem, part 4 is a piece of cake,
so it gets through nice and quickly.
Then you can easily finish part 3 and then immediately move on to part 4. 

Enjoy!

vrijdag 16 april 2021

Ups 'n Downs deel 3 / part 3


Zijn de reliëfstokjes gelukt?
Wat we op de facebookgroep lazen was dat sommige mensen een beetje zaten met de reliëfcluster.
Maar gelukkig was dat maar een klein aantal van de haaksters.
We gaan door naar deel 3!
We gaan bobbelsteken maken én alweer reliëfsteken.
De reliëfsteken maken een soort kader rond de bobbelsteken.
Het kan zijn dat de toeren met de bobbelsteken wat lubberen, we haken immers veel steken in 1 steek. Gelukkig trekken de reliëfsteken dat in de volgende toer weer recht.

Het is deze week best veel en de bobbelsteken in combinatie met de reliëfsteken 
vind ik altijd wel een aanslag op mijn polsen.
Verdeel de toeren dan ook een beetje over de week, we willen immers geen blessures oplopen!
Did the front post and back post stitches work out fine?
What we read on the Facebook group was that some people were a bit bothered by the cluster.
Fortunately, that was only a small number of the crocheters.

We move on to Part 3!

We are going to make bobble stitches and front post stitches again, fpdtr that will be.
The front post stitches create a sort of box around the bobble stitches.
It may be that the rows with the bobble stitches loosen up a bit, 
because we crochet a lot of stitches in 1 stitch. 
Fortunately, the front post stitches straighten this out in the next row. 

This weeks pattern is quite a lot a rows and the bobble stitches
in combination with the front post stitches are always an attack on my wrists.
My tip: divide the rows over the week, after all we do not want to get injured!

You can download part 3 HERE.

 


vrijdag 9 april 2021

Ups 'n Downs deel 2 / part 2


De kop is eraf!
Is het iedereen gelukt?
Het begin is altijd even goed opletten en goed tellen, 
maar daarna zou het steeds makkelijker moeten worden om te zien 
waar je de mindering en meerdering moet gaan haken.

Ik ben ook nog met een nieuwe gestart, ik ga het haken voor Troostdekentjes, 
en ik moet toch ook weer even goed tellen.
De originele is namelijk al klaar vanaf november vorig jaar. 
Een half jaar later is het dan toch weer even opletten. 
Ik haak in lila, paars, wit en grijs. 2 tinten grijs denk ik, 
al moet ik dat nog even zien. 
Misschien doe ik maar 4 kleuren.....

Hoe dan ook, we zijn aanbeland bij deel 2.
Deze keer haken we reliëfstokjes en dieper ingestoken v-steken.
We haken de v-steken namelijk 2 toeren naar onder, ipv in de vorige toer.
Let erop dat je de lussen lang genoeg maakt, zodat je voorkomt dat het gaat trekken.
En weer is het advies: blijft tot 11 tellen.


Veel plezier!


We've made it through the first part!
Did everyone succeed?
The beginning is always paying close attention and counting well,
but after that it should get easier and easier to see
where to crochet the decrease and increase.
 
I also started with a new one, I'm going to crochet it for charity,
and I also have to count again.
The original is already ready from November last year.
6 months later it is still time to pay attention.
I crochet in lilac, purple, white and gray. 2 shades of gray I think,
although I haven't made up my mind yet.
Maybe I only do 4 colors .....
 
Either way, we've come to Part 2.
This time we crochet front and back post stitches and v-stitches deeper below.
We crochet the v-stitches 2 rows below, instead of in the previous row.
Make sure to make the loops long enough to prevent it from
pulling.
And again the advice is: keep counting to 11.
 
 
Lots of fun!
 
 


vrijdag 2 april 2021

Ups 'n Downs deel 1 / part 1Eindelijk is het dan 2 april. We hebben er lang naar uitgekeken en lang op gewacht. 
Maar het is zover! Deel 1 van de Ups 'n Downs Cal kan gehaakt worden.


We hopen dat jullie er veel plezier aan gaan hebben.
Deel 1: we beginnen rustig, niet al te moeilijk, maar daarom niet minder leuk!


Fijn paasweekend!
Edit: excuses, er ging iets fout, nu wel de juiste link!Finally it is April 2nd!
We have been looking forward to it and waited a long time.
But time has come!

Part 1 of the Ups 'n Downs Cal can be downloaded!
We start slowly, not that much difficulties, lots of fun!
We hope you will enjoy it.


Have a nice Easter weekend!