Crochet Along 2015

vrijdag 29 mei 2020

Twisted CAL 2020 deel 5 / part 5


Deel 5, het laatste "gewone" deel voordat we de rand gaan haken.
Deel 5 is wel een pittige hoor, vind ik.

Als het goed is kunnen de meesten nu wel via het diagram haken hoop ik,
dat is bij dit deel wel errug handig ;) 

In deel 5 zijn veel verschillende combinaties van steken,
en dus moet je soms wel en soms niet een steek overslaan achter de reliëfsteken/clusters.

Goed kijken dus. We hebben geprobeerd het zo goed mogelijk op te schrijven in het patroon,
maar mochten er toch onduidelijkheden in staan,
dan is het misschien handig om in het diagram te kijken om te zien
waar je de steken in moet haken en welke steken je evt moet overslaan.

Als je dit deel hebt gehaakt, het hoeft maar 1x,
man o man, dan heb je zoveel voldoening!!
Dit bericht schrikt je niet af toch, kom op: je kan het!!

Edit: diagram en tekst komen niet overeen in versie 1,
in versie 2 komen ze wel overeen.
Als je al bezig bent met versie 1 en je hebt er geen problemen mee
dat het afwijkt van de onder het bestand staande foto
 dan kan je gewoon doorhaken.
Het ziet er dan iets anders uit maar is zeker niet fout.
Veel haakplezier, geniet van het mooie weer en fijne Pinksterdagen!

Part 5, the last "regular" part before crocheting the border.
 Part 5 is a tough one, I think. 
  
I hope most people can crochet through the diagram now,
 that is very useful in this part;)
  
In part 5 there are many different combinations of stitches,
 sometimes you have to skip a stitch behind the fp stitches, sometimes you don't.

So take a good look. We tried to write it down as best we could in the pattern,
 but if there are any ambiguities,
 then it might be useful to look in the diagram to see
 where to crochet the stitches and which stitches to skip if necessary.

If you have crocheted this part, it only needs once,
 man oh man, then you have so much satisfaction !!
 This message does not scare you off, come on: you can do it !!
   
Edit: Chart and text in version 1 are not matching. In version 2 they are.
Have fun crocheting, enjoy the beautiful weather and fine Pentecost days!

vrijdag 15 mei 2020

Twisted CAL 2020 deel 4 / part 4Deel 4 alweer. We gaan als een trein.
Deze keer weer een smal baantje, maar let op: de 2e gaat in spiegelbeeld! 
Lees het patroon dus helemaal door.

Echt, de deken gaat al echt een deken worden! 
Wat een mooie exemplaren zien we voorbij komen op de groep. 
Ben je geen lid? Soms wel de moeite waard hoor!


Veel plezier!Part 4. We going like crazy!
This time again a small strip. The second strip goes in mirror image!
So read the pattern all the way through.
For real, the blanket is really going to become a blanket!
So much beautiful examples we see passing by on the group. Not a member?
Come and take a look. It will be worth it!

Lots of fun!

vrijdag 1 mei 2020

Twisted CAL 2020 deel 3 / part 3Hoe ging het? 
Deel 2 was (als je de steken achterlangs even doorhad) 
wel iets eenvoudiger dan deel 1 toch?
En misschien heeft iedereen inmiddels alle 4 de banen af én aan elkaar?

Dat zou tof zijn! Zo niet, het komt vanzelf een keer af.

Deel 3 vandaag. Ook weer zo'n bredere baan, 2 natuurlijk.
Onze deken begint wel echt vorm te krijgen wanneer ook deze banen er weer aan zitten.

Kijk ook weer goed waar de steken moeten komen, 
de tekening kan hierbij een goede hulp zijn.

Veel plezier weer met dit deel!


In de tekening zat een onduidelijkheid wbt de herhalingen. Dit is aangepast in V2.How did it go? 
Part 2 was (if you know how to make tht the stitches from behind) 
a bit easier than part 1 right?
And maybe everyone has completed all 4 strips by now?
That would be great! If not, it will come off on its own.
Part 3 today. Again a wider strip, 2 of course.
Our blanket is really starting to take shape when these strip are back on.
Also look carefully where the stitches should come, the chart can be a good help.

Have fun  with this part!


New chart: it has been adjusted regarding the repeats.