Crochet Along 2015

vrijdag 12 juni 2020

Twisted CAL 2020 deel 6 / part 6En zo zijn we aan het eind van onze haakreis gekomen. Wat een avontuur was het weer.
Deze keer kozen we ervoor niet te beginnen januari maar pas in april.
Zo zouden we de kerstdrukte bij de vervoersbedrijven omzeilen…..dachten we.
Helaas kwam toen het hele Corona-gebeuren en alsnog
duurde de verzending van de pakketten langer dan voorzien.
Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen,
al kon niet iedereen precies op 3 april beginnen.
Doordat er maar om de 2 weken een patroon kwam, was er tijd om “bijgehaakt” te raken.
Ook gaandeweg de Cal, en nog steeds, haakten er mensen aan.


Met patroon 1 als beginpatroon schoot bij nogal wat mensen de schrik er toch wel in
en de vragen in het vragenbericht liep al snel vol….
O, o waar waren we aan begonnen.
Gelukkig hielpen de leden elkaar en was het voor velen
even wennen aan het patroon en de manier waarop het beschreven is.
(Leuker konden we het niet maken, wel moeilijker).
Gaandeweg de delen werd het al wel wat beter te behappen, voor velen.
Men ging ineens ook tekening lezen, waar men dat voorheen nooit deed.
Ook deze Cal was er een leermoment!
En geloof ons, als je kan tekeninglezen gaat er ineens een grotere haakwereld voor je open.
Wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken.
En wat waren de haaksters enthousiast! Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en kun je hieronder het laatste deel,
de rand, downloaden.
Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken.
We kijken uit naar de eindresultaten!
We willen de leverancier, G. Brouwer&Zn, bedanken voor hun vertrouwen in ons.
Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn, die al die pakketten hebben gevuld
met bollen, centimeter en labeltje, zelfs in de avonduren en weekenden werd doorgewerkt,
op gepaste afstand en met minder mensen tegelijk.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Ilona en Marjolein, jullie waren geweldig.
Zonder filmpjes en stekenbestand kwamen jullie uit de tekst/tekening.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen.
Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life.
Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een volgend project.
HIER kun je deel 6 downloaden

What an adventure it was again.
This time we chose to start in April instead of January.
That is how we would avoid the Christmas rush at the shipment companies ... we thought.
Unfortunately, Corona happened and the shipping of the packages still took longer than expected.
In the end it all turned out well, although not everyone could start exactly on April 3rd.
Because a pattern only was released every 2 weeks, there was time to get “hooked up”.
Also along the way, and still, people started with it.
With pattern 1 as the starting pattern, quite a few people were shocked
and the questions in the question post quickly filled up….
Oh, what did we do?
Fortunately, the members helped each other and for many it took some time
getting used to the pattern and the way it was described.
Gradually it became a bit better to handle, for many.
Suddenly people started reading charts, where they never did before.
This Cal was also a learning experience!
And believe us, if you can read drawings, a larger crochet world will suddenly open up to you.
How nice it was to watch the blanket grow over the weeks.
And the crocheteers were enthusiastic! Really nice to follow them all.
We have now come to the end of the (crochet) journey and you can download part 6, the edge, below.
Everyone can now quietly finish her / his bedspread.
We look forward to the final results!
We would like to thank the supplier, G. BrouwerZn, for their confidence in us.
Certainly also thanks to the employees in the warehouse,
who filled all those packages with yarn, centimeter and label,
even during the evenings and weekends they worked through,
at an appropriate distance and with fewer people at the same time.
A great thank you to the testers: Ilona and Marjolein, you were great!
Thanks to all participants, for your enthusiasm and sometimes critical comments.
Thank you for helping each other, both online and in real life.
That's the power of a Cal group!
We hope you enjoyed joining in and we hope to see you again at a next project.
HERE you can download part 6.