Crochet Along 2015

vrijdag 25 februari 2022

Crossroads Cal 2022 deel 1 / part 1


Eindelijk kunnen we van start!

Weet je trouwens dat het voor Naomi en mij voor het gevoel 
alweer eeuwen geleden is dat we aan de Crossroads hebben gehaakt? 
Ook de testhaaksters zijn al maanden klaar.
Voor ons allemaal een moment om "er weer even in te komen". 
Ik heb even de patroontjes van vandaag doorgenomen zodat ik weer weet waarover we praten.


Deze week haken we diverse granny's die we ook meteen deels aan elkaar naaien.
Dat hoeven we dan op het eind niet meer allemaal te doen.
Voordeel is, dat je je deken ziet groeien, in plaats van je stapel granny's.
Vooral voor mensen die het aan elkaar haken of naaien van grannys een crime vinden 
is het zaak om het elke week bij te houden.

We haken deze week de patronen 1, 3, 4 en 8.
Ook een paar halve en zelfs een kwart patroontje staat op de planning.

Wat anders is dan voorgaande jaren is dat de video het hele patroon laat zien. 
Van starten met de magische ring tot de allerlaatste steek staat op video. 
Voor wie niet zo sterk is in patronen lezen ideaal, je kunt gewoon meehaken.
Jullie wisten al dat je de snelheid van de video, 
die overigens op 50% van mijn werkelijke haaksnelheid wordt afgespeeld, 
kunt verlangzamen via het tandwieltje onderaan de video?
Zo kun je het nog beter zien.

De halve en kwart patronen hebben we niet gefilmd 
maar als je de hele patronen hebt gehaakt moeten de halven en kwarten zeker lukken via het patroon. 
Je hebt immers de steken al gehaakt.

Markeer de hoeken, daar heb je straks alleen maar gemak van.
In plaats van markeerder kun je natuurlijk ook een draadje gebruiken, 
of een veiligheidsspeld, een paperclip, een haarspeldje, 
wat je maar gewend bent te gebruiken als markeerder.

Wat ook anders is, is dat je hier niet meteen het patroon kunt downloaden. 
Je wordt nu verwezen naar de pagina op onze website waar alle delen straks bij elkaar staan. 
Dit is voor mij makkelijker, zeker wanneer er onverhoopt een nieuw bestand moet worden gemaakt.

Via DEZE LINK ga je naar de pagina op de website waar je deel 1 kunt downloaden,

Veel haakplezier!!

----------------------------------------------------------------------------------

Finally we can start!

By the way, do you know that it for Naomi and me 
look likes it's been ages since we crocheted the Crossroads? 
The testers have also been ready for months. 
A moment for all of us to "get back into it". 
I just went through today's patterns so I can remember what we're talking about.This week we will crochet several granny's that we will also partly sew together.
In the end we don't have to do all that anymore. 
The advantage is that you see your blanket grow,
instead of your pile of granny's. 
Especially for people who find it a crime to join grannys it is important to keep track of it every week.

This week we will be crocheting patterns 1, 3, 4 and 8. 
A few half and even a quarter patterns are also planned.

What's different from previous years is that the video shows the whole pattern. 
From starting with the magic ring to the very last stitch is on video. 
Ideal for those who are not so good at reading patterns, you can just join in. 
You already knew that the speed of the video, 
which by the way plays at 50% of my actual crochet speed, 
you can slow down via the tool at the bottom of the video? 
That way you can see it even better.

We did not film the half and quarter patterns but if you have worked the entire patterns,
the halves and quarters should definitely work through the pattern. 
After all, you have already crocheted the stitches.

Mark the corners, that will only make it easier for you later. 
You can of course also use a thread instead of a marker, 
or a safety pin, a paper clip, a hair clip, 
whatever you are used to using as a marker.

What's also different is that you can't immediately download the pattern here. 
You will now be referred to the page on our website
where all parts will soon be together. 
This is easier for me, especially when a new file has to be created unexpectedly.

Via THIS LINK you go to the page on the website where you can download part 1.

 Have fun!!  


dinsdag 15 februari 2022

Crossroads Cal 2022 Allerhande/Miscellaneous Remarks

 


Dinsdag 15 februari 2022, de dag dat bij veel mensen het pakket wordt bezorgd, 
of vanaf vandaag kan worden opgehaald/gekocht bij je lokale winkelier.

Dat betekent ook dat vandaag het Allerhande-bestand online komt.
Hét bestand met alle noodzakelijke informatie over de Cal. Je vindt hierin de garenhoeveelheden, de haaknaaldmaar, de maat van de deken en wat je verder nog maar wil weten.

Je kunt het bestand downloaden via de website van Haakplein (iets anders dan anders dus).
Via deze link kom je op de pagina die bestemd is voor de Crossroads Cal. 
Wanneer je een beetje naar beneden scrollt zie je daar het bestand staan. 
Wanneer je erop klikt gaat het downloaden en kun je het opslaan op je apparaat.

Hopelijk is alles duidelijk!


Tuesday, February 15, 2022, the day that many people receive the package,
or can be picked up/purchased from your local retailer from today.

This also means that the Allerhande file will be online today.
The file with all the necessary information about the Cal.
You will find the yarn quantities, the crochet hook size, the size of the blanket
and whatever else you want to know.

You can download the file via the Haakplein website (something different than usual).
This link will take you to the page intended for the Crossroads Cal.
When you scroll down a bit you will see the file there.
When you click on it, it will download and you can save it on your device.