Crochet Along 2015

vrijdag 17 april 2020

Twisted CAL 2020 deel 2 / part 2Hoe ging het met deel 1? Wat ik op Facebook lees is dat de één er snel mee weg is 
en de ander er soms dagen mee aan het tobben is. 
Lukt het dan eenmaal wel, dan zijn ze er ook snel mee weg.

Deel 2 gaat een stuk simpeler (maar ook wat saaier) zijn, denk ik.
11 steken per baan maar.
Hoe lekker is dat?

Vergis je niet, ook hierin kun je fouten maken, vaak omdat je denkt dat je het wel weet.
Het kan zijn dat deze baan iets lnger uitvalt dan de vorige baan. Dat ligt er dan aan dat je wat meer ontspannen haakt. Een verschil is niet erg hoor, dat hadden wij ook. Cm of 5 is geen probleem.
Bij het aan elkaar haken komt dat gewoon goed.

Tip: Zet de banen met steekmarkeerders aan elkaar in overeenkomende toeren.
(in de 25e toer van elke baan, in de 50e toer van elke baan, enz).
Zo heb je maar een klein stukje uit te halen als je toch niet gelijk uitkomt.
Beter dat dan na 266 toeren er een paar overhouden van een baan.

HIER kun je deel 2 downloaden.
How did part 1 go? 
From what I read on Facebook is that one gets away with it quickly 
and the other struggles about it for days. 
If it succeeds, then the strip is finished very quickly.

Part 2 is going to be a lot easier (but also a bit more boring), I think.
11 stitches per strip.
 How nice is that?

Make no mistake, you can make mistakes here too, 
often because you think you know what to do.

It may be that this strip is slightly longer than the previous strip. 
That is because you crochet a bit more relaxed. 
Some difference is not bad, we had that too. About 2” is not a problem.

It just works out when joining them together.
Tip: Join the rows with stitch markers in corresponding rows
 (on the 25th round of each strip, in the 50th round of each strip, etc.).
This way, you only have a little bit to frog if it does not go perfect right away.

vrijdag 3 april 2020

Twisted 2020 deel 1 en stekenbestand / part 1 and used stitches


We gaan er aan beginnen!

Tsja, wat moet ik er eigenlijk nog over vertellen? Ik weet het zo even niet....

Je kunt met de link hieronder het stekenbestand en deel 1 van de Twisted CAL downloaden.

Het stekenbestand is een fotobestand waarin we alle steken die voorkomen
 in de Twisted CAL hebben uitgewerkt. Dat wil zeggen, tekst en stap-voor-stap foto's.
Niet meteen schrikken als je het bekijkt want niet alle steken komen voor in alle delen. 
En geloof me, het lijkt soms moeilijker dan het is.

We hadden bedacht een stekenbestand te maken en dat we deze keer geen video's zouden maken. 
Maar.... we lezen heel vaak dat mensen toch wel vaak steun hebben aan de video's, 
dus hebben er 3 weken terug (net voor de corona-gebeurtenissen)
 toch maar besloten video's te gaan maken.

Met het maken van de video's zijn we namelijk ontzettend veel tijd kwijt. 
Dat kun je ook wel zien aan de lengte van sommige video's. 

Het filmen van 1 patroon neemt soms een ochtend in beslag, 
stukje opnieuw (ook ik haak wel eens verkeerd), bewerken, teksten erbij in het NL en US....
 o toch nog een stukje opnieuw want niet scherp of handen uit beeld 
en meer van dat soort fratsen. 
We hopen dan ook dat er veel mensen toch naar kijken!

We zijn ons er ook van bewust dat het redelijk veel is wat gehaakt moet worden in 14 dagen. 
We hadden dat in het Allerhande-bestand ook al aangegeven. 


Nu sommigen door de Corona-beslommeringen soms minder haaktijd hebben, deze tip:
Probeer 1 baan af te hebben in die 14 dagen,
 dan kun je de volgende keer ook gewoon blijven volgen. 
Deel 2 is veel minder werk dan deel 1, zo kun je misschien wat inhalen. 
Dat geldt eigenlijk de hele CAL door: probeer 1 baan af te hebben per patroon, 
dan kun je t/m deel 5 meedoen. Daarna haak je dan evt de resterende (delen van) banen. 
Op die manier blijft de moraal misschien goed, elk patroon meedoen met de rest is toch leuk!

Rest mij nog jullie veel haakplezier te wensen!

Blijf gezond!!

HIER kun je het stekenbestand downloaden.

HIER kun je deel 1 downloaden.

We are going to start!

Well, what do I actually have to say about it? I don't know ...

You can download the “used stitches”-file and part 1 of the Twisted CAL with the link below.
 The stitches file is a file in which we have worked out all stitches that appear in the Twisted CAL. That is, text and step-by-step photos.

Do not be shocked when you look at it because not all stitches occur in all parts. 
And believe me, it sometimes seems more difficult than it is.

We had planned to make a stitch file and that we would not make videos this time.
 But .... we often read that people have support for the videos, 
so 3 weeks ago (just before the corona events) we decided to make videos.

It takes a lot of time making the videos.
You can also see that from the length of some videos.
 Filming 1 pattern sometimes takes a whole morning, 
frog and crochet again (I also make mistakes sometimes), editing, texts in Dutch and US .... 
sometimes, make a row again because not sharp or hands out of the picture 
and more of that kind of frills. 
We hope that many people will watch it anyway!

We are also aware that it is quite a lot to crochet in 14 days. 
We had already indicated this in the Miscellaneous Remarks file.

Now that some have less crochet time due to Corona concerns, this tip:
 Try to have 1 strip done in those 14 days, then you can follow next time. 
Part 2 is much less work than part 1, so you might be able to catch up. 
This actually applies throughout the CAL: try to have 1 strip done per pattern, 
then you can participate up to part 5. 
Then you can crochet the remaining (parts of) the strips.

That way, the morale may remain good, making every pattern together with the rest is fun!

Have fun!

Stay healthy!!

HERE you can download the stitch file.

HERE you can download part 1.

donderdag 2 april 2020

Twisted patronen / Twisted pattern
De patronen van de Twisted CAL zullen telkens (elke 14 dagen, vanaf 3 april) 
om 8.30 uur geplaatst worden.

Patterns for Twisted CAL 2020 will be published (every fortnight as from April 3rd)
at 8.30 AM (CET).