Crochet Along 2015

vrijdag 13 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 12 / part 12

 

Het laatste reguliere deel alweer. 
Hierna volgt nog de rand (en later een patroontje voor je restjes)
We maken deze week onze rechthoek af met de laatste vierkantjes en de laatste naailijnen.

Geniet ervan!

HIER kun je deel 12 downloaden.


The last regular part. 
This is followed by the border (and later a pattern for your leftovers).
This week we will finish our rectangle with the last squares and the last sewing lines.

Enjoy it!

Here you can download part 12.

vrijdag 6 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 11 / part 11


Deel 11, we kunnen nu echt gaan aftellen.

Mensen vragen mij wel eens of ik echt niet alvast een stuk van de naailijnen 
maakte van de lijnen die we nu allemaal moeten maken.
Maar nee, ik naaide ze echt wanneer dat moest.
Ik haakte bijvoorbeeld 1 dag aan de vierkantjes en halfjes, 
zeker nu bij deel 11 gaat dat wel. 
En dan naaide ik 1 naailijn per dag/avond.
Voor mij werkte dat prima.

HIER kun je deel 11 downloaden,

Veel haakplezier!
 Part 11, We can really start counting down now.

People sometimes ask me if I really didn't already make a piece of the sewing lines
from the lines we all have to make now.
But no, I actually sewed them when I had to.

For example, I worked on the squares and halves for 1 day, 
especially now with part 11 that is possible.
And then I sewed one sewing line per day/evening.
That worked fine for me. 

HERE you can download part 11,

Have fun crocheting!

vrijdag 29 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 10 / part 10


Het witte puntje linksboven wordt kleiner en kleiner, 
wat betekent dat er steeds minder overblijft om te haken.
De te naaien lijnen worden langer en langer en meer en meer.

Deze week haken we voornamelijk patroon 6.

HIER kun je deel 10 downloaden.

Veel plezier!
The white part at the top left gets smaller and smaller,
meaning there is less and less left to crochet.
The sewing lines get longer and longer and more and more.

                                                   This week we mainly crochet pattern 6.

HERE you can download part 10.

Lots of fun!