Crochet Along 2015

vrijdag 23 december 2022

Nostalgia 2.0 Proefpatroon


Vandaag is het zover en is er alvast een voorproefje op de Nostalgia 2.0.
We hebben het proefpatroon online gezet.
Je kunt het eens bekijken, haken wellicht, zodat je gewend raakt 
aan onze manier van schrijven en tekenen.
We hebben ook een video gemaakt met daarin een algemene uitleg van het filet haken. 
Hopelijk ontrafelen we daarmee de geheimen die het filethaken heeft.

Filethaken is niet moeilijk. 
Als je een stokje en een losse kunt haken... helemaal goed, dan ga jij het kunnen!

Je kunt het proefpatroon downloaden viaVeel haakplezier!

Tevens wens ik jullie fijne feestdagen!
Tot 6 januari, dan gaan we echt beginnen aan de Nostalgia 2.0
 


maandag 5 december 2022

Nostalgia 2.0 2023
Tot mijn grote schrik zie ik dat ik het hier op het blog nog niet heb gehad over de Nostalgia 2.0

Het bloggen staat (op dit moment) op een laag pitje.

Voor alles van de Nostalgia 2.0 verwijs ik je naar de nieuwe website van Haakplein.

Vandaag is het Allerhandebestand geplaatst, waarin alle informatie staat over de nieuwe CAL.

Hopelijk gaan er weer veel mensen meehaken!

dinsdag 31 mei 2022

Hannahs sprei


Zoals eerdere zomers hebben we ook deze keer weer een lekker doorhaakproject gemaakt.

Een "loungebankdeken" bestaande uit granny squares.

Het patroon bevat 3 variaties: één met een zig-zag patroon, één met een ruitpatroon en één met een gespiegeld zig-zagpatroon.

Een lekker doorhaakproject wat je zo groot kunt maken als je zelf wilt.
Het beschreven patroon is voor een deken van ongeveer 160x160 cm of 160x200 cm.

Het patroon bevat tekst en diagrammen.

Wij haakten met 13 en 17 bollen Knitty 4 en haaknaald 4 mm.

Het patroon (in pdf-vorm) is vanaf nu te koop in de webshop van Haakplein voor € 3,49.

HIER kun je het patroon bestellen.

vrijdag 27 mei 2022

Brei- en haakfestival in Arnemuiden op 4 juni


 Na 2 jaar geen Brei- en Haakfestival gaat het 4 juni a.s. dan toch eindelijk weer gebeuren.

We mogen weer naar een evenement. Natuurlijk zijn Naomi en ik daar ook van de partij.

Bij ons kun je een kleine workshop volgen.
We gaan een onderzetter maken.
Wij hebben het voorbereidende werk gedaan, jullie haken er een randje omheen.

De workshop kost € 1,-- (graag gepast geld meenemen), neem zelf een haaknaald maat 2 of 2,5 mm mee. Voor garen zorgen wij.Er is die dag heel veel te doen en te zien. 
Je kunt er bij veel standhouders aanschuiven voor een kleine workshop.
Wat Jeanet allemaal heeft geregeld kun je HIER lezen.

Echt de moeite waard om er een dag voor uit te trekken, of maak er een weekend van met je partner, vriend, vriendin, moeder of (schoon)zus.
De vorige edities waren allemaal heel erg leuk, heel gezellig én we hadden altijd mooi weer.
Hopelijk is dat volgende week zaterdag ook zo.

Zien we je daar?


maandag 23 mei 2022

Crossroads Cal 2022 bonuspatroon / extra pattern


Voor wie nog restjes garen over heeft,
of voor wie gewoon een kleiner projectje wil haken,
hebben we een bonuspatroon gemaakt.
Een kussenovertrek!

Wij vinden het altijd wel mooi als er bij een deken ook een kussenhoes hoort,
eigenlijk net zoals er bij een dekbed bijpassende kussenslopen horen.

Hopeljk vinden jullie het ook een leuk patroon.
Wat kleurencombinaties betreft hebben wij ook weer banen gemaakt
maar in het bestand vind je een blanco raster dat je zelf kunt inkleuren om zo een voor jou goed uitkomend kleurenschema te maken.

Veel plezier!  

HIER kun je het bestand downloaden!For those who have leftover yarn,
or for those who just want to crochet a smaller project,
we made a bonus pattern.
A pillow cover!

We always think it's nice if a blanket also includes a cushion cover,
in fact, just like a duvet should have matching pillowcases.

 
I hope you like the pattern too.

As far as color combinations are concerned, we have also made strips again
but in the file you will find a blank grid that you can color in yourself
to create a color scheme that suits you well.

Lots of fun!
 

HERE you can download the file!


vrijdag 20 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 13 / part 13


Het laatste deel vandaag: de rand.
Jullie hebben het voor elkaar mensen, jullie hebben in 13 weken een deken gehaakt, 
als je tenminste vandaag aan het laatste deel toe bent,
Zo niet, ook geen probleem. Haak lekker op je eigen tempo!

HIER kun je deel 13 downloaden.

Crossroads Crochet Along 2022……the end (English below)
Wat een avontuur was het weer.
Naomi en ik vonden het heel spannend omdat het ontwerp iets was wat we nog nooit eerder hadden gedaan. Allemaal vierkantjes (you hate it or you love it), maar om het wat moeilijker te maken hebben we deze een kwartslag gedraaid waardoor we ineens ook halve en kwart patroontjes moesten maken.
Het patroon wat deze vierkantjes allemaal samen vormen was ook een verhaal op zich.
De naam Crossroads 2022 ontstond doordat de banen elkaar kruisen en onderdoor of over elkaar heen lopen en de pakketnamen zijn ontstaan doordat veel mensen de afgelopen (corona-)tijd op een kruispunt in hun leven stonden: meer werken/minder werken, gaan werken/thuis blijven, gezonder leven of juist doorgaan op de voet zoals we al deden. Er zijn nog veel andere dilemma’s te noemen waar we voor hebben gestaan en keuzes in hebben gemaakt.
Deze keer waren de kleurencombinaties eens niet uitgezocht door onszelf maar door de leverancier van het garen. Wij zochten altijd zelf de kleuren uit en dat was niet altijd even makkelijk en nu met 7 kleuren was het een uitdaging op zich. Vandaar deze keer de kleurkeuze eens aan iemand anders over te laten. En dat heeft goed uitgepakt!
Bij deel 1 bleek het al een uitdaging te zijn om alle vierkantjes met de verschillende kleuren allemaal even groot te krijgen.
De ene kleur verschilt wel eens in dikte van de andere kleur. Dat is bij heel veel garens zo, en dat wisten velen ook wel, maar nu werd iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Vaak is dit op te lossen met het wisselen naar een andere haaknaaldmaat.
Gelukkig kwam dat voor veel haaksters toch goed.
Bij ieder deel moest er wat meer gehaakt en wat meer genaaid worden en uiteindelijk werd hetgeen gehaakt moest worden kleiner maar het deel wat genaaid moest worden weer groter.
Dat aan elkaar naaien was iets wat wij nog niet eerder hadden gedaan en wij vonden het wonderwel mooi uitpakken. Dat niet iedereen daar fan van was, het zij zo.
Bij deze CAL hebben wij ervoor gekozen de filmpjes eens anders dan anders te maken. Voorheen deden we alleen maar stukjes van toeren of alleen de moeilijkere steken. Nu kozen we ervoor het hele vierkant op film te zetten zodat men mee kon haken en we hebben alle filmpjes voorzien van gesproken tekst, dit zowel in het Nederlands als in het Engels. Hier werd bij eerdere Cals naar gevraagd. Zo gezegd zo gedaan en uiteindelijk hebben we daar geen positieve of negatieve reacties op gehad.
Waar wij dachten dat men de halve en kwarten makkelijk(er) zelf kon haken, bleek dat een tegenvaller.
Maar ook dat kwam goed en wat was het leuk om de deken te zien groeien, gedurende de weken. Echt heel leuk om allemaal te volgen.
Uiteindelijk zijn we nu aan het eind van de (haak)reis gekomen en hebben we zojuist het laatste deel, de rand, online gezet. Iedereen kan nu rustig haar/zijn sprei afhaken. We kijken uit naar de eindresultaten!
Voor wie nog garen overheeft: er komt nog een bonuspatroon voor de restjes.
We willen de leverancier, G. Brouwer & Zn, bedanken, voor hun vertrouwen in ons. Zeker ook dank aan de medewerkers in het magazijn, die al die pakketten hebben gevuld met bollen, haaknaald en labeltje.
Een grote dankjewel aan de testhaaksters: Annemieke, Ilona en Marjolein, jullie waren geweldig. Zonder filmpjes kwamen jullie uit de tekst/tekening.
Dank aan alle deelnemers, voor jullie enthousiasme en soms kritische opmerkingen. Dank jullie ook voor het elkaar helpen, zowel online als in real-life. Dat is de kracht van een Cal-groep!
Wij hopen dat jullie met veel plezier hebben meegehaakt en we hopen jullie weer te zien bij een evt. volgend project.


The last part today: the border.
You've done it folks, you've crocheted a blanket in 13 weeks,
at least if you're ready for the last part today,

If not, no problem either. Crochet at your own time!

HERE you can download part 13.


What an adventure it was again.

We found it very exciting because the design was something we had never done before. All squares (you hate it or you love it), but to make it a bit more difficult we turned these a quarter turn, so we suddenly had to make half and quarter patterns.
The pattern that these squares all form together was also a story by itself.
The name Crossroads 2022 arose because the strips intersect and run under or over each other and the package names arose because many people have been at a crossroads in their lives in recent (corona) time: working more / working less, going to work or stay at home, live a healthier life, or just continue as we already did. There are many other dilemmas that we have faced and made choices in.
This time the color combinations were not selected by us but by the supplier of the yarn. We always chose the colors ourselves and that was not always easy and now with 7 colors it was a challenge. So, this time, we leave the color choice to someone else. And that has worked out well!
In part 1 it turned out to be a challenge to get all the squares with the different colors all the same size.
One color sometimes differs in thickness from the other color. This is the case with many yarns, and many were aware of this, but now everyone was faced with the facts. This can often be solved by switching to a different crochet hook size.
Fortunately, that worked out well for many crocheters.
With each part there had to be crocheted a little more and a little more sewn and in the end, what had to be crocheted became smaller but the part that had to be sewn got bigger again.
Sewing the parts together was something we hadn't done before and we thought it turned out wonderfully. So be it that not everyone was a fan of that.
With this CAL we have chosen to make the videos different from usual. Previously we only did bits of rows or just the more difficult stitches. Now we chose to put the entire square on video so that people could crochet along and we provided all videos with spoken text, in both Dutch and English. This was asked about at previous Cals. No sooner said than done and in the end, we have had no positive or negative reactions to it.
Where we thought it was easier to crochet the halves and quarters yourself, this turned out to be a disappointment.
But that also worked out and it was so nice to see the blanket grow during the weeks. Really nice to follow all.
Finally, we have now come to the end of the (crochet) journey, and we have just put the last part, the border, online. Everyone can now quietly untie her/his blanket. We look forward to the results!
For those who still have yarn left: there will be a bonus pattern for the leftovers.
We would like to thank the supplier, G. Brouwer & Zn, for their trust in us. We would certainly also like to thank the employees in the warehouse, who filled all those packages with skeins, crochet hook and label.
A big thank you to the test crocheters: Annemieke, Ilona and Marjolein, you were great. You came out of the text/drawing without videos.
Thanks to all participants for your enthusiasm and sometimes critical comments. Thank you also for helping each other, both online and in real life. That's the power of a Cal group!
We hope you enjoyed crocheting and we hope to see you again at a possible. next project.

vrijdag 13 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 12 / part 12

 

Het laatste reguliere deel alweer. 
Hierna volgt nog de rand (en later een patroontje voor je restjes)
We maken deze week onze rechthoek af met de laatste vierkantjes en de laatste naailijnen.

Geniet ervan!

HIER kun je deel 12 downloaden.


The last regular part. 
This is followed by the border (and later a pattern for your leftovers).
This week we will finish our rectangle with the last squares and the last sewing lines.

Enjoy it!

Here you can download part 12.

vrijdag 6 mei 2022

Crossroads Cal 2022 deel 11 / part 11


Deel 11, we kunnen nu echt gaan aftellen.

Mensen vragen mij wel eens of ik echt niet alvast een stuk van de naailijnen 
maakte van de lijnen die we nu allemaal moeten maken.
Maar nee, ik naaide ze echt wanneer dat moest.
Ik haakte bijvoorbeeld 1 dag aan de vierkantjes en halfjes, 
zeker nu bij deel 11 gaat dat wel. 
En dan naaide ik 1 naailijn per dag/avond.
Voor mij werkte dat prima.

HIER kun je deel 11 downloaden,

Veel haakplezier!
 Part 11, We can really start counting down now.

People sometimes ask me if I really didn't already make a piece of the sewing lines
from the lines we all have to make now.
But no, I actually sewed them when I had to.

For example, I worked on the squares and halves for 1 day, 
especially now with part 11 that is possible.
And then I sewed one sewing line per day/evening.
That worked fine for me. 

HERE you can download part 11,

Have fun crocheting!

vrijdag 29 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 10 / part 10


Het witte puntje linksboven wordt kleiner en kleiner, 
wat betekent dat er steeds minder overblijft om te haken.
De te naaien lijnen worden langer en langer en meer en meer.

Deze week haken we voornamelijk patroon 6.

HIER kun je deel 10 downloaden.

Veel plezier!
The white part at the top left gets smaller and smaller,
meaning there is less and less left to crochet.
The sewing lines get longer and longer and more and more.

                                                   This week we mainly crochet pattern 6.

HERE you can download part 10.

Lots of fun!

vrijdag 22 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 9 / part 9


We zijn al weer bij deel 9. De tijd vliegt.
Nu gaat het opschieten en het wordt zo langzamerhand al echt een deken.
Deel 9 is weer een deel met een grote variëteit van patroontjes.

HIER kun je deel 9 downloadenWe are already at part 9. Time flies!
Now it is gradually becoming a real blanket, isn't it?
Part 9 is again a part with a wide variety of patterns.

HERE you can download part 9


vrijdag 15 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 8 / part 8


Deel 8 alweer.

Een nieuw patroon.
Let erop dat je ze op de juiste manier neerlegt als je hetzelfde figuur wil als wat wij hebben gemaakt.
Uiteraard kun je ze ook allemaal op dezelfde manier neerleggen.

HIER kun je deel 8 downloaden.


Part 8.

A new pattern.
Make sure you place them correctly if you want the same figure as what we made.
Of course you can also lay them all down in the same way.

Here you can download part 8.


vrijdag 8 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 7 / part 7


En? Had ik gelijk?
Patroon 2 was wel een dingetje, hè?
Hopenlijk is het allemaal gelukt en is jullie deken weer een baan gegroeid.
Deze week deel 7 en zo zijn we eigenlijk over de helft.

HIER kun je deel 7 downloaden

Veel plezier!And? Was I right?

Pattern 2 was a thing, wasn't it?

Hopefully it all worked out and your blanket has grown again.

This week part 7 and so we are actually half way there.

 

HERE you can download part 7

 

Have fun!


vrijdag 1 april 2022

Crossroads Cal 2022 deel 6 / part 6

 
Deel 6!

Deze week gaan we ook eindelijk de 1e naad de andere kant op naaien.
Nu gaat het echte werk beginnen.
Iets meer haken en steeds iets meer naaien.

HIER vind je deel 6
Part 6!
This week we're fianlly going to sew the opposite way.
Now the real work kicks in.
Just a bit more crocheting en every time a bit more sewing.

HERE you can find part 6


vrijdag 25 maart 2022

Crossroads Cal 2022 deel 5 / part 5

 


Met deel 5 komen we op het breedste gedeelte van ons project.
Omdat de naailijnen nu serieus langer worden hebben we in het bestand een handigheidje gedeeld
zodat je toch met één lange draad kunt werken maar zonder dat je die
 elke keer helemaal door de steken moet halen.
Hopelijk hebben jullie er iets aan.

HIER kun je deel 5 downloaden

Veel haakplezier!With part 5 we come to the widest part of our project.
                                   Because the sewing lines are now seriously getting longer, 
we've shared a trick in the file
so that you can still work with one long thread, but without
 have to pull all the way through the stitches every time.
Hopefully it's of some use to you. 

HERE you can download part 5 

Have fun crocheting!

vrijdag 18 maart 2022

Crossroads Cal 2022 deel 4 / part 4

 


Deel 4!
In dit deel haken we een nieuw patroon (en een paar al eerder gehaakte).
Dit nieuwe patroon vond ik echt leuk om te haken.
Eerst een vierkantje en dat op z'n kant zetten om er weer een vierkant van te maken.
Ik hoop dat jullie het ook een leuk patroon vinden.

HIER kun je deel 4 downloaden
Part 4!
In this part we will crochet a new pattern (and a few we did before).
I really liked this new pattern.
First a square and put it on its side and make it into a square again.
I hope you like the pattern too. 

HERE you can download part 4

vrijdag 11 maart 2022

Crossroads Cal 2022 deel 3 / part 3Deel 3. 
Een beetje hetzelfde als deel 1, ook qua werk.
Iedere week worden de rijen iets groter en het naaiwerk dus ook.

Ik las al op de FB groep dat mensen het nu wel een beetje een omslagdoek vinden.
Mocht je nog inspiratie nodig hebben voor een omslagdoek... 
dan heb je die bij deze misschien gevonden :)

HIER kun je deel 3 downloaden


 

Part 3.
A bit the same as part 1, also in terms of work.
Every week the rows get a little bigger and so does the sewing. 

I already read on the FB group that people now think it's a bit of a shawl.
If you need some inspiration for a shawl...
then you might have found it here :)

HERE you can download part 3

Enjoy!


vrijdag 4 maart 2022

Crossroads Cal 2022 deel 2 / part 2


Viel het mee? Deel 1? Hopelijk wel.
Deze week doen we maar 2 patronen en 2 halfjes.
Patroon 8 hadden we al gehaakt in deel 1 en daar komt nu patroon 5 bij.
Een nieuw patroon dus.

Ook doen we maar 1 naailijn.
Hoe vinden jullie trouwens deze manier van aan elkaar naaien.
Ik persoonlijk had het nog nooit gedaan maar toen ik het eenmaal door had,
ging het ook best wel snel.
Het naaiwerk wordt wel elke keer iets meer, het haken ook tot het midden, 
maar ergens vanaf de helft gaan ook de banen van onder naar boven aan elkaar genaaid worden.
Dan wordt de te haken banen weer minder groot.

Hoe dan ook.... Veel haakplezier weer!

HIER kun je deel 2 vinden en downloaden.


Was it OK? Part 1? Hopefully yes.
This week we are only doing 2 patterns and 2 pattern 5 halves.
We had already crocheted pattern 8 in part 1 and now pattern 5 will be added.
So a new pattern.

We also only do 1 sewing line.
By the way, how do you like this way of sewing together?
I personally had never done it but once I figured it out,
it went pretty fast too.
The sewing is getting a little more each time, crocheting also up to the middle,
but somewhere from halfway up, the strips will also be sewn together from bottom to top.
Then the parts to crochet become smaller again. 

Anyway.... Have fun crocheting again!

HERE you can find part 2

vrijdag 25 februari 2022

Crossroads Cal 2022 deel 1 / part 1


Eindelijk kunnen we van start!

Weet je trouwens dat het voor Naomi en mij voor het gevoel 
alweer eeuwen geleden is dat we aan de Crossroads hebben gehaakt? 
Ook de testhaaksters zijn al maanden klaar.
Voor ons allemaal een moment om "er weer even in te komen". 
Ik heb even de patroontjes van vandaag doorgenomen zodat ik weer weet waarover we praten.


Deze week haken we diverse granny's die we ook meteen deels aan elkaar naaien.
Dat hoeven we dan op het eind niet meer allemaal te doen.
Voordeel is, dat je je deken ziet groeien, in plaats van je stapel granny's.
Vooral voor mensen die het aan elkaar haken of naaien van grannys een crime vinden 
is het zaak om het elke week bij te houden.

We haken deze week de patronen 1, 3, 4 en 8.
Ook een paar halve en zelfs een kwart patroontje staat op de planning.

Wat anders is dan voorgaande jaren is dat de video het hele patroon laat zien. 
Van starten met de magische ring tot de allerlaatste steek staat op video. 
Voor wie niet zo sterk is in patronen lezen ideaal, je kunt gewoon meehaken.
Jullie wisten al dat je de snelheid van de video, 
die overigens op 50% van mijn werkelijke haaksnelheid wordt afgespeeld, 
kunt verlangzamen via het tandwieltje onderaan de video?
Zo kun je het nog beter zien.

De halve en kwart patronen hebben we niet gefilmd 
maar als je de hele patronen hebt gehaakt moeten de halven en kwarten zeker lukken via het patroon. 
Je hebt immers de steken al gehaakt.

Markeer de hoeken, daar heb je straks alleen maar gemak van.
In plaats van markeerder kun je natuurlijk ook een draadje gebruiken, 
of een veiligheidsspeld, een paperclip, een haarspeldje, 
wat je maar gewend bent te gebruiken als markeerder.

Wat ook anders is, is dat je hier niet meteen het patroon kunt downloaden. 
Je wordt nu verwezen naar de pagina op onze website waar alle delen straks bij elkaar staan. 
Dit is voor mij makkelijker, zeker wanneer er onverhoopt een nieuw bestand moet worden gemaakt.

Via DEZE LINK ga je naar de pagina op de website waar je deel 1 kunt downloaden,

Veel haakplezier!!

----------------------------------------------------------------------------------

Finally we can start!

By the way, do you know that it for Naomi and me 
look likes it's been ages since we crocheted the Crossroads? 
The testers have also been ready for months. 
A moment for all of us to "get back into it". 
I just went through today's patterns so I can remember what we're talking about.This week we will crochet several granny's that we will also partly sew together.
In the end we don't have to do all that anymore. 
The advantage is that you see your blanket grow,
instead of your pile of granny's. 
Especially for people who find it a crime to join grannys it is important to keep track of it every week.

This week we will be crocheting patterns 1, 3, 4 and 8. 
A few half and even a quarter patterns are also planned.

What's different from previous years is that the video shows the whole pattern. 
From starting with the magic ring to the very last stitch is on video. 
Ideal for those who are not so good at reading patterns, you can just join in. 
You already knew that the speed of the video, 
which by the way plays at 50% of my actual crochet speed, 
you can slow down via the tool at the bottom of the video? 
That way you can see it even better.

We did not film the half and quarter patterns but if you have worked the entire patterns,
the halves and quarters should definitely work through the pattern. 
After all, you have already crocheted the stitches.

Mark the corners, that will only make it easier for you later. 
You can of course also use a thread instead of a marker, 
or a safety pin, a paper clip, a hair clip, 
whatever you are used to using as a marker.

What's also different is that you can't immediately download the pattern here. 
You will now be referred to the page on our website
where all parts will soon be together. 
This is easier for me, especially when a new file has to be created unexpectedly.

Via THIS LINK you go to the page on the website where you can download part 1.

 Have fun!!  


dinsdag 15 februari 2022

Crossroads Cal 2022 Allerhande/Miscellaneous Remarks

 


Dinsdag 15 februari 2022, de dag dat bij veel mensen het pakket wordt bezorgd, 
of vanaf vandaag kan worden opgehaald/gekocht bij je lokale winkelier.

Dat betekent ook dat vandaag het Allerhande-bestand online komt.
Hét bestand met alle noodzakelijke informatie over de Cal. Je vindt hierin de garenhoeveelheden, de haaknaaldmaar, de maat van de deken en wat je verder nog maar wil weten.

Je kunt het bestand downloaden via de website van Haakplein (iets anders dan anders dus).
Via deze link kom je op de pagina die bestemd is voor de Crossroads Cal. 
Wanneer je een beetje naar beneden scrollt zie je daar het bestand staan. 
Wanneer je erop klikt gaat het downloaden en kun je het opslaan op je apparaat.

Hopelijk is alles duidelijk!


Tuesday, February 15, 2022, the day that many people receive the package,
or can be picked up/purchased from your local retailer from today.

This also means that the Allerhande file will be online today.
The file with all the necessary information about the Cal.
You will find the yarn quantities, the crochet hook size, the size of the blanket
and whatever else you want to know.

You can download the file via the Haakplein website (something different than usual).
This link will take you to the page intended for the Crossroads Cal.
When you scroll down a bit you will see the file there.
When you click on it, it will download and you can save it on your device.